Vedligeholdelse

PLEJE OG RENGØRINGSVEJLEDNING FOR NATURSTEN OG ANDRE SUGENDE MATERIALER

Vi anbefaler at man foretager en effektiv engangsforsegling af ovennævnte materialer.

Benyt følgende fremgangsmåde:
Når materialet er nedlagt/opklæbet og helt rengjort for eventuelle klæberester og andet snavs – brug evt. Gulvrent eller Kalkbort - forsegles første gang med 1-2 tynde lag Antik marmor tromleforsegler.

Det forsegler, der ikke er trængt ned i teglene indenfor 5 minutter optørres igen. Efter ca. 1 time kan materialet fuges og i forbindelse med fugningen er det en god ide at være grundig og omhyggelig med afrensning af fugeslam med almindelig rent vand inden fugemassen hærder helt op. Evt. fugeslør, der ikke er afrenset i umiddelbar tilknytning til fugearbejdet, kan ca. 1 døgn efter fugning fjernes med Kalkbort.

Når materialet er fuget og helt rengjort, forsegles materiale og fuger – med et interval på ca. 30 minutter – med 2-3 tynde lag Antik marmor forsegler. Det forsegler, der ikke trænger ned i tegl/fuger indenfor 5 minutter optørres igen.

Antik marmor forsegleren fremhæver – forholdsvis svagt – farver og struktur i materialet. Hvis man i stedet ønsker en mere markant/dyb fremhævning af farver/struktur bruges Wetlook til påføringerne efter fugningen.

Bemærk, at der bør bruges gummihandsker og åndedrætsværn ved arbejde med Antik marmor forsegler – og man bør sørge for rigeligt med udluftning under arbejdet og 1-2 døgn efter arbejdets udførelse.

GULVE / VÆGGE er nu klar til brug.

Den daglige rengøring foretages herefter ved støvsugning og efter behov vask med varmt vand tilsat Gulvrent – eller andre ikke plejende bløde sæber og rengøringsmidler i forholdet 1:50.

Brug aldrig bløde sæber eller rengøringsmidler der efterlader et ”plejende” fedtet lag - som snavset vil sætte sig i.

En evt. sæbefilm kan fjernes med Kalkbort.

I særlig belastede områder (vådzone, entre og køkken m.v.) kan det evt. være nødvendigt ind imellem at opfriske behandlingen/forseglingen ved påføring af et tyndt lag Formel 1 (flydende teflonacryl). En sådan opfriskning foretages kun hvis/når man fornemmer at materialet ikke længere forekommer tilstrækkelig smudsafvisende.

Når ovennævnte råd følges vil Deres GULV / VÆG altid fremtræde flot!